Smile for kids

Lise arbejde afholde årligt en begivenhed som hedder “Smile for Kids” hvor børn fra lav indkomst familier gratis kan komme til tandlæge og få en tandransning, få taget røntgenbilleder, mv. Desværre er der forsat mange familier i USA som ikke har råd til sygeforsikring og tandpleje. Denne dag er Dr. Harvey Levy forsøg på at hjælpe så mange som muligt ved at stille klinikken og personalet til rådighed gratis for så mange børn som muligt en fuld arbejdsdag.

Her er par billeder af Lise på jobbet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.